عضویت در کانال آرگو

ارسال مقاله

شرکت آریان گوهر رخشان (آرگو) تصمیم دارد تا در جهت ارتقای سطح دانش شما بزرگواران فراخوان ارسال مقاله را بگذارد.

بدین معنی که مقاله هایی در خصوص دنیای سنگ های قیمتی، جواهرات و فلزات گرانبها را برای ما ارسال کنید. این مقاله ها می توانند ترجمه از یک سایت خارجی باشد که در این صورت ذکر منبع برای ما بسیار مهم است و یا مقاله ای که توسط خود فرد جمع آوری شده که در این صورت نیز منابع باید ذکر شود.

سپس می توان این مقالات را یا توسط برگه زیر برای ما ارسال کنید و یا وارد گزینه ارتباط با ما شده و برای ما ایمیل کنید.

گفتنی است که هر مقاله 2 امتیاز دارد. هر شخصی که امتیاز وی به عدد 10 برسد 30 درصد تخفیف در کلیه محصولات و خدمات ما به ایشان تعلق می گیرد.

ارسال مقاله

تجارت سنگ های قیمتی در ایران