عضویت در کانال آرگو

بررسی پدیده فلورسنس در یاقوت

همانگونه که در مقالات قبلی در رابطه با خاصیت فلورسنس در سنگ ها ذکر شد، در غالب مواقع فلورسنس زمانی اتفاق می افتد که انرژی از طول موج کوتاه سبب  انتشار انرژی مرئی از یک طول موج بلند می شود. منبع این انرژی تحریک کننده ممکن است اشعه x، اشعه ماورا بنفش یا حتی یک منبع نور قابل رویت باشد. در این مقاله تصمیم داریم به ایجاد پدیده فلورسنس در سنگ قیمتی یاقوت بپردازیم.

فلورسنس در یاقوت سرخ

زمانیکه یاقوت سرخ را در زیر نور خورشید قرار می دهیم، الکترون های اصلی که در آنها حالت اوربیتال وجود دارد، به تولید جذب انرژی های طول های موج می پردازند. در بیشتر موارد این اتفاق در شبکه کریستالی سنگ قیمتی رخ می دهد و همین امر سبب می شود تا انسان بتواند سنگ را ببیند. اما درباره یاقوت سرخ، موضوع فرق می کند. این انتشار در قسمت های قرمز رنگ یاقوت سرخ اتفاق می فتاد. همین امر دلیل ویژه و خاص بودن این سنگ قیمتی است نه صرفا داشتن رنگ قرمز بی نظیر. اگرچه این رنگ قرمز توسط تشعشع قرمز رنگ تجدید می یابد. این اتفاق دلیلی است که گذشتگان اعتقاد داشتند، درون یاقوت سرخ، آتشی شعله ور است.

فلورسنس در یاقوت کبود

سنگ دیگر از گروه یاقوت ها، یاقوت کبود می باشد.  یاقوت کبودها غالبا پدیده فلورسنس را در زیر نور معمولی نشان نمی دهند. اما اگر یاقوت کبود را زیر نور طول موج کوتاه ماورا بنفش قرار بدهیم، این پدیده را نمایش خواهد داد. نمایش پدیده فلورسنس بیشتر در یاقوت کبود بی رنگ آزمایشگاهی رخ می دهد. این یاقوت هنگامیکه در زیر نور ماورابنفش قرار می گیرد، خط گچی شکل سفید مایل به آبی را از خود به نمایش می گذارد.

اما چرا این اتفاق در یاقوت های کبود طبیعی و یا آنهایی که بهبود سازی نشده اند اتفاق نمی افتد؟ چرا این نوع از یاقوت ها رنگ آبی یا سفید مایل به آبی را از خود متصاعد نمی کنند؟ دلیل این امر به شرایط رشد و تشکیل یاقوت کبود، دما و زمان تشکیل آن دارد. یاقوت کبود طبیعی در دمایی بسیار پایین تر از یاقوت مصنوعی شکل می گیرد. در رابطه با یاقوت های کبود بهبود سازی شده نیز می توان گفت که زمانیکه این یاقوت ها را با روش گرمادهی پرداخت کنیم، به دلیل وجود دمای مضاعف، پدیده فلورسنس را به نمایش خواهند گذاشت.

تجارت سنگ های قیمتی در ایران
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *