تراش برلیان

تراش برلیان

تراش برليان يکي از انواع تراشي است که براي الماس و بسياري از سنگ هاي قيمتي ديگر استفاده مي شود. مهمترين مشخصه اين نوع تراش، تعداد بسيار زياد صفحات و وجه هاي چندگانه گوهر است.همچنين درخشش بسيار زياد گوهر هايي با اين نوع تراش شکل مي گيرند از مزيت هاي به کار گيري اين روش است. دليل اين درخشش نيز حالت مخروطي شکل گوهر تراشيده شده به شيوه برليان است که باعث چرخش بيشتر نور در گوهر مي شود.

تاريخچه تراش برليان

به گفته محققين،قدمت استفاده از الماس در زيور آلات و جوهرات حداقل به قرن چهاردهم ميلادي باز مي گردد.در نتيجه پيشرفت تکنولوژي و توسعه ابزارآلات تراش جواهر اين نوع تراشکاري گوهر پر ارزش به تدريج به تکامل رسيده است. تراش برليان (Brilliant) نتيجه سال ها مطالعه علمي و عملي در برش انواع جواهرات است. اين تراش به دليل ايجاد طيف رنگي بسيار گسترده از محبوبيت فراوان برخوردار است و براي تمام سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي کاربرد دارد.

تراش Round Brilliant-Cut در سال 1919 توسط Marcel Tolkowsky توسعه يافت و درواقع نوعي راهنماي عمومي بود که شامل جنبه هاي مختلف برش الماس مي شد، اما آنچه که امروزه استفاده مي شود مدل ايده آل مارسل است.

 GIA در مقاله اي در اين باره مينويسد:

هر سطح کوچک در جواهرات و سنگ هاي قيمتي پتانسيل لازم براي تغيير جهت انعکاس نور را دارد. از اين رو بايد محاسباتي سه بعدي انجام شود تا مسير بازتاب نور پيش بيني شود. از آنجايي که الماس ها با تقريب خوبي متقارن هستند ، نور از سمت هاي مختلف و با زواياي مختلفي وارد آن شده و اين عامل نياز به ارزيابي مجدد نتايج Tolkowsky را موجب مي شود تا الماس به بهترين نحو بدرخشد.

جنبه مهم ديگري که Tolkowsky آن را ناديده گرفت ميزان بازگشت نور درون الماس بود. وي تنها دو بار بازگشت نور را محاسبه کرده بود. درحاليکه ما مي دانيم بخش مهمي از ظاهر الماس بخاطر وجود پرتو هايي نوري است که بيش از دو بار در سنگ چرخيده اند. در واقع بار ديگر ميبينيم که توضيح Tolkowskyدرباره عملکرد الماس مفيد، ولي با تکنولوژي دستگاه هاي امروزي ناقص است.

مشخصات تراش Brilliant

در تراش هاي امروزي برليان ( Modern Round Brilliant (تصاوير 1 و 2)) 58 سطح مختلف ( بدون احتساب Culet 57 سطح) وجود دارد. در اين تراش 33عدد تاج (Crown) و 25 عدد Pavilion موجود است(براي بررسي جزييات به تصاوير توجه نماييد)، البته بايد گفت در دهه هاي اخير جواهرتراشان در قسمت مياني تعداد سطح هايي ديگري مي تراشند و در بعضي گوهر ها تعداد تراش بيشتري در بخش تاج و پايه بوجود مي آورند. اما بسته به اندازه و محل تراش ممکن است برش، به تقارن سنگ قيمتي صدمه بزند بنابراين همواره بايد به زاويه تراش توجه شود.

تراش جواهرات به شيوه اصلي نيازمند بهره مندي از دانش ،مهارت و ابزار دقيق است،اگر به اين حرفه علاقه داريد مي توانيد در کلاس هاي آموزش گوهرتراشي آرگو شرکت کنيد و يا از دستگاه هاي گوهرتراشي ما بهره مند شويد.