عضویت در کانال آرگو

تراش فست – تراش تاج (Crown)

پس از گذراندن تراش پاویلیون و گردل در سنگ قیمتی، به تراش قسمت تاج یا crown می رسیم. روش تراش تاج، تقریبا با تراش پاویلیون یکسان بوده و تنها دو مرحله بیش از تراش پاویلیون دارد. قبل از تراش تاج، باید گوهر را بچرخانید تا در طرف دیگرش داپ را بچسبانید.

تراش فست – تراش تاج (Crown)

داپ جدید را در دستگاه قرار دهید. شاخص را روی 2 تنظیم کنید و زاویه را روی 90 درجه بگذارید. سر را پایین بیاورید، تا زمانی که بتوانید یک فست گِردِل (کمربند) را صاف روی صفحه (چرخ گردان) پولیش قرار دهید. حالا داپ را محکم کنید.

شاخص را روی 96 تنظیم و به سنگ خود نگاه کنید. اگر نوک های فست های اصلی، مستقیم بالا و پائین تراز شده باشند یعنی به درستی جهت دار شده است. اگر کمی مشکل دار هستند، شاخص را روی 2 تنظیم کنید و سنگ را دوباره روی صفحه قرار دهید. داپ را شل کرده و سنگ را به طرف یکی از فست های مجاور بچرخانید. دوباره داپ را محکم کنید. فقط دو راه برای جهت یابی سنگ وجود دارد، بنابراین بعد از این تنظیم باید درست شده باشد.

تراش فست های اصلی تاج

تراش فست – تراش تاج (Crown)

صفحه زبر را روی دستگاه قرار داده و زاویه را روی 35 درجه تنظیم کنید. شاخص را روی 96 قرار داده و ارتفاع را به نحوی تنظیم نمایید تا تماس سنگ قیمتی با صفحه اندک باشد. این فست، ضخامت کمربند را تعیین می کند. هنگامی که کار گوهر به پایان رسید، کمربند باید در حدود 3٪ تا 4٪ از قطر گوهر باشد. پس از تراش این فست، باید پیش پولیش و سپس پولیش آن را انجام دهید. هر دوی این مراحل، باعث حذف مواد بیشتری خواهد شد. این فست را بتراشید و سپس ارتفاع را پایین تر بیاورید. میزان کردن تنظیم عمق را ادامه دهید تا زمانی که به عمق مناسب برسید. سپس باقی مانده فست های اصلی تاج را بتراشید.

پیش پولیش کردن

تراش فست – تراش تاج (Crown)

گوهر و دستگاه را تمیز کرده و صفحه پیش پولیش را روی محور قرار دهید. زاویه از قبل برای فست های اصلی تنظیم شده است، بنابراین فقط شاخص را روی 96 میزان کنید و ارتفاع را به نحوی تنظیم نمایید که سطح تماس گوهر با صفحه اندک باشد. اولین فست را پیش پولیش کنید و آن را بررسی نمایید تا مطمئن شوید که تمام خش های درشت را برطرف کرده اید.

اکنون به ضخامت کمربند سنگتان نگاه کنید. از تراش اول تغییر کرده و هنگامی که پولیش داده شود به مقدار بسیار کمی تغییر خواهد کرد. داشتن کمربندی که کمی ضخامت بیشتری دارد بهتر از کمربندی است که خیلی نازک شده باشد. زیرا کمربندهای نازک مستعد شکستن هستند به ویژه هنگامی که یک طلا ساز چنگک مخصوص را روی آن محکم می کند.

هنگامی که فست های اصلی پیش پولیش شدند، زاویه را روی 37.5 درجه و شاخص را روی 94 تنظیم کنید. سر را آنقدر پایین بیاورید تا سنگ خیلی کم به صفحه برخورد داشته باشد.

همانطور که صفحه پیش پولیش همچنان در جای خود هست، زاویه را روی 16 درجه تنظیم کنید و سپس تنظیمات ارتفاع خود را آنگونه میزان نمایید که سنگ خیلی کم به صفحه برخورد داشته باشد. دو فست اول ستاره را با تنظیمات 90 و 6 بتراشید. تنظیمات ارتفاع خود را آنقدر میزان کنید تا زمانی که آنها تقریبا بالای فست های ریز اولیه را لمس کنند. آنها وقتی پولیش شوند، بزرگ تر خواهند شد بنابراین کمی از فضا را برایشان باقی بگذارید. سپس باقی فست های ستاره را در آن عمق بتراشید.

پولیش کردن

حالا زمان پولیش کردن فست های تاج است. دستگاه را به طور کامل تمیز کرده و یک صفحه پولیش روی محور بگذارید. زاویه برای فست های ستاره تنظیم شده است. بنابراین اول آنها را پولیش کنید. بعد فست های اصلی را پولیش کرده و کارتان را با فست های ریز به پایان برسانید. ممکن است دریابید که نقاط کارتان عینا مثل شکل هندسی به هم نمی رسند. نگران این گونه مسائل نباشید، م یتوانید با صفحه پولیش تنظیمات دقیقی را انجام دهید. مرحله به مرحله و از گوهری به گوهر دیگر، کار را بهتر یاد می گیرید و تکنیک شما هم با تجربه پیشرفت خواهد کرد.

منبع مقاله:

سایت gemsociety

تجارت سنگ های قیمتی در ایران
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *