تراش Old European Cut

تراش Old European Cut

برش موسوم به روش سنتي اروپايي (Old European Cut) که داراي تعداد زيادي سطح کوچک است پايه برش مشهور Round Brilliant محسوب مي شود. اين نوع تراش در قرن هيجدهم بسيار پرکاربرد بوده است تا جايي که در سال 1919 بهترين برش الماس محسوب مي شد و به طور معمول در تمام عتيقه فروشي ها مي توان جواهري را يافت که داراي اين نوع تراش باشد.

تراش Old European Cut با توجه به ويژگي هاي الماس و با اندازه گيري هاي دقيق بوجود آمده است تا حداکثر ميزان درخشندگي را براي الماس بوجود بياورد. اين تراش قبل از بوجود آمدن اره الماس مورد استفاده طراحي شده و تماماً با دست تراشيده مي شده است. Pavilion اين تراش بسيار بلند است و تاج (Crown)بزرگي دارد.

يکي از مهمترين ويژگي هاي اين تراش وجود Culet باز (Open Culet) است که باعث مي شود سنگ در زير نور شمع بسيار زيباتر به نظر آيد و نور در آن بچرخد، ولي در زير نور لامپ open Culet به شکل سوراخي بر روي گوهر به نظر مي رسد که چندان دلچسب نيست. اين نوع تراش مانند تراش Old Mine Cut رنگ واقعي سنگ را تا حدي پنهان مي نمايد و به دليل چرخش نور، سنگ را روشن تر جلوه مي دهد.

اگر شما هم به گوهرشناسي و جواهرتراشي علاقه داريد مي توانيد از از کلاس هاي آموزشي و دستگاه هاي جواهرشناسي و گوهرتراشي شرکت آرگو استفاده کنيد.

تراش Old European Cut