تراش Rose Cut

تراش Rose Cut

در مقالات قبل به تراش هاي ابتدايي جواهرات، Point Cut وTable Cut پرداخته بوديم، سپس تراش جواهر Old Single Cut رامعرفي کرديم که نوع کامل تري از گوهرتراشي محسوب مي شود. در اين مطلب قصد داريم تراش Rose Cut را معرفي کنيم که نوع پيشرفته تري از تراش جواهرات است.تراش ­rose cut يکي از اشکال کلاسيک تراش الماس است و به دليل اينکه شباهت زيادي به غنچه گل رز دارد با اين نام شناخته مي شود.

اين نوع تراش جواهر فاقد هرگونه سطح تخت (Table) به عنوان پايه بوده ولي داراي تعداد زيادي سطح در نيمکره بالايي جواهر است. اين سطوح معمولاً به شکل مثلث هستند و به سمت بالاي سنگ متمرکز شده اند. چنين ساختاري معمولا در دو رديف در Rose Cut وجود دارد که شامل شش مثلت مي شوند ولي در برخي سنگ هاي قيمتي بزرگتر تعداد رديف ها، بيشتر خواهد بود.

تاريخچه برش Rose Cut

اکثر افراد بر اين باورند که اين نوع برش الماس در شهرهاي اروپا در 1520 معرفي شده ولي برخي مي گويند که اين نوع تراش حدود سال 1400 در هند شکل گرفته است. با اين وجود اين نوع گوهر تراشي در بين قرن هاي 16 تا 18 ميلادي استفاده مي شده است. جواهرتراشان باستاني دلايل زيادي براي استفاده ازcut Rose داشتند. مهمترين دليل، به حداکثر رساندن وزن گوهر تراش خورده بود؛ زيرا با اين شيوه برش مي توان تا حد زيادي از سنگ خام را مورد استفاده قرار داد. از سوي ديگر، تراش به شيوه cut Rose با ابزارآلات جواهر تراشي ساده و ابتدايي نيز ممکن است. البته با توجه به پيشرفت تکنولوژي و بهبود شگرف تجهيزات جواهر تراشي، روش هاي بهتري براي تراش جواهرات به وجود آمده است.

جواهرسازان باستاني گاهي اوقات در زير سنگي که به شکل Rose Cut تراشيده شده بود يک لايه فويل فلزي براق قرار مي دادند تا نوري که به آن مي رسيد را در سنگ بازتاب کند.بدين گونه گوهر درخشان تر به نظر مي آمد. امروزه بسياري از سنگ هاي قيمتي که به اين شکل تراش خورده با استفاده از دستگاه هاي جديد به شکل برليان تراش داده شده اند به همين دليل يافتن گوهري که هنوز اين نوع تراش را داشته باشد، بسيار دشوار است.