ثبت نام دانشگاه بارسلون

شرکت آریان گوهر رخشان با همکاری دانشگاه بارسلون اسپانیا اقدام به برگزاری کلاس های گوهرشناسی در ایران کرده است.