چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

مرحله ی اول: به 9 الی 12 عدد سیم مفتولی اندازه 24 نیاز داریم.

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

 اولین نکته این است که تصمیم بگیرید درختچه مفتولی شما به چه ارتفاعی است سپس ارتفاع در نظر گرفته شده را در عدد 5/2 ضرب کنید. به عنوان مثال برای درختچه ای به ارتفاع 30 سانتی متر شما به 9 الی 12 عدد مفتول 75 سانتی متر احتیاج دارید.

مرحله ی دوم: رشته سیم ها را به طور مساوی برش بدهید.

مفتول ها را از وسط خم کرده تا نصف شود و شکل U انگلیسی ایجاد کند. در انتهای قسمت U شکل توسط انگشت خود یک حلقه ایجاد کنید. برای حفظ حلقه 2 بخش عمودی را با هم پیچ و تاب بدهید (این حلقه ریشه ها را تشکیل می دهند)

مرحله ی سوم : حلقه را به شاخه های کوچکتر از سیم تقسیم کنید.

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

در این مرحله می توانید 2 الی 3 عدد شاخه در هر ریشه ایجاد کنید. شروع به چرخاندن این حلقه ها به صورت جداگانه کنید، سپس آنها را دوباره جدا و تا زمانیکه آن به شکل یک ریشه در بیاید بپیچانید. شما با حلقه های کوچکی در انتهای هر ریشه برخورد می کنید. با استفاده از سیم برش این حلقه ها را برای ساختن ته ریشه ها برش بدهید.

مرحله ی چهارم: برای ایجاد نیمه بالای درختچه ،)برای ساختن ساقه( مفتول ها را به هم بپیچانید.

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

در این مرحله اگر شما 9 عدد مفتول داشته باشید بنابراین 18 عدد مفتول را به هم می پیچانید و اگربا 12 عدد مفتول کار خود را آغاز کرده اید، باید 24 مفتول را برای ساختن تنه درخچه به هم می تابانید. این کار را به طول چند سانتی متر تا رسیدن به ارتفاعی که می خواهید پایین ترین شاخه باشد، ادامه دهید. اکنون 4 رشته را بردارید و از ادامه ی خوشه ها جدا کنید.لازم نیست 4 رشته ای که در حال حاضر در کنار هم قرار گرفتند را جدا کنید. شما بهترین نتیجه را هنگامی دریافت می کنید که 2 رشته از هر طرف دسته را  می گیرید.

مرحله ی پنجم: برای ایجاد یک شاخه این 4 رشته را با یکدیگر پیچ و تاب بدهید.

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

این پیچ و تاب را با طول چند سانتی متر ادامه دهید.

مرحله ی ششم:پس از چرخاندن شاخه به طول چند سانتی متر، 2 رشته از 4 رشته شاخه را از هم جدا و دوباره آن ها را پیچ و تاب بدهید.

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

 2 رشته دیگر را نیز با هم پیچ و تاب بدهید. اطمینان حاصل کنید که فاصله ی متعادل بین ارتفاع شاخه ی اول، درازای اولین شاخه با اولین شکاف و قسمت های دیگر تنه درختچه وجود داشته باشد.

مرحله ی هفتم:

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

ساقه را تا مرحله ای که می خواهید شاخه دوم را به وجود آورید به هم پیچ و تاب دهید.

مرحله ی هشتم:

چگونه یک درختچه ی تزئینی بسازیم

برای ایجاد تمامی شاخه ها از همان روشی که ذکر شد استفاده کنید. یعنی ابتدا 4 سیم را تاب داده و سپس به 2 مفتول تقسیم کرده و آنها را به هم بپیچانید.

مرحله ی نهم: تزئین

برای تزئین درختچه از مهره ها و سنگ های قیمتی استفاده نمایید. بدین صورت که مهره ها و سنگ ها را به سیم های مفتولی بچسبانید. به منظور ایستادن درختچه می توانید آن را درون یک گلدان بگذارید و یا آن را بر روی تخته سنگی بچسبانید.

منبع مقاله:

سایت wikihow

زیرکن

زیرکن

/
سیترین
سنگ های قیمتی آلی
کاشت سنگ های قیمتی در دندان های انسان های اولیه
سنگ های قیمتی شیشه ای
حجرالدم
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *