عضویت در کانال تلگرام آرگو

دی: برج جدی

ماه دی معروف به جدی می باشد. سمبل این ماه بز است. برای افرادی که متولدین این ماه هستند، زمانیکه خورشید در منطقه هشتم قرار می گیرد، ستاره حاکم بر منظومه شمسی می گردد. در این زمان خورشید مخالف زحل واقع شده و از این رو بهتر است که متولدین این ماه در این زمان، از یاقوت سرخ استفاده نکنند.

برای برج جدی، زمانیکه ماه در منزل هفتم واقع شود، قمر حاکم بر منظومه شمسی می گردد. در این زمان نیز ماه معاند و مخالف زحل واقع می شود. بنابراین استفاده از مروارید در این زمان برای متولدین دی ماه به هیچ وجه مناسب نمی باشد.

در ماه دی، اگر مریخ در منزل چهار و یازده قرار گیرد، سیاره حاکم بر منظومه شمسی می گردد. در این زمان اگر متولدین این ماه مرجان استفاده کنند، به شادی و ثروت رسیده و برایشان موفقیت مالی به ارمغان می آورد.

دی - برج جدی

برای متولدین برج جدی، عطارد اگر در منزل ششم و هشتم واقع شود، سیاره حاکم می گردد. در این حالت عطارد رابطه دوستانه ای با زحل دارد. از این رو استفاده از زمرد به همراه یاقوت کبود آبی همیشه برای متولدین این ماه، توصیه می شود.

اگر مشتری در برج جدی در مکان سوم و یازدهم واقع شود، سیاره حاکم بر متولدین این ماه می گردد. در این حال مشتری سیاره ای بسیار فرخنده برای متولدین این ماه می گردد. از این جهت استفاده از یاقوت کبود زرد برای این افراد بسیار مناسب است.

در ماه دی اگر ونوس در مکان پنچم و همچنین دهم قرارگیرد، سیاره حاکم می گردد. در این زمان اگر متولد این ماه تصمیم دارد که به سعادت و خوش اقبالی نائل شود بسیار مناسب است که از الماس استفاده نماید. به ویژه اگر دوست دارد که این تأثیر پایدار تر گردد، بهتر است که الماس را به همراه یاقوت کبود آبی به کار برد.

به این سبب متولدین برج جدی خوب است که همیشه یاقوت کبود استفاده کنند، زیرا در این ماه زحل همیشه در حالت مناسبی قرار دارد.

منبع مقاله:

سایت gemstonebuzz

مقاله بفرستید، جایزه بگیرید.

سیترین
یاقوت کبود بهبود سازی نشده
حجرالدم
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *