روش کار با تستر GEMOLOGIS

تستر gemologis تستری است که از 2 تستر PISTACHIO و CIER/AZURE به منظور شناسایی گونه های مشابه سنگی در یک تستر جمع شده است. این 2 دستگاه به صورت بی سیم و توسط اشعه مادون قرمز به یکدیگر متصل می شوند.

امکانات

  1. یک صفحه نمایش بزرگ که در روی آن سنگ های قیمتی مشهور نشان داده شده است.
  2. بدون نیاز به برق به منظور حمل و نقل آسان دستگاه
  3. قابلیت کار با باتری. توصیه می شود که از باتری های قابل شارژ استفاده کنید تا کار با دستگاه برایتان راحت تر شود.
  4. خاموش شدن خودکار دستگاه در زمانیکه مدتی دستگاه بدون استفاده بماند. به منظور ذخیره نگه داشتن قدرت باتری ها. پس از 10 دقیقه بدون فعالیت بودن دستگاه، این تستر به صورت خودکار خاموش می گردد.
  5. ارائه دیسک مرجع به منظور کم کردن خطا و حاصل کردن اطمینان از کار دستگاه برای تشخیص و ارزیابی الماس، نمونه های مشابه و شیشه.

روش کار

تستر gemologis
تستر gemologis
  1. قرار دادن باتری ها: سه عدد باتری قلمی را با توجه به قطب مثبت و منفی باتری، در جای مخصوص قرار دهید.
  2. فعال کردن سیستم مادون قرمز (infrared): دکمه خاموش یا روشن (on/off) بر روی دستگاه اصلی (gemologis PISTACHIO) را فشار دهید. سپس تستر CIEL/AZURE (قلم) را روشن نمایید. زمانیکه چراغ سبز به طور ثابت روشن ماند، دکمه روشن یا خاموش را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا چراغ R روشن شود. در این حالت هر دو دستگاه به یکدیگر متصل شده اند.

ارتباط مادون قرمز که بین دستگاه PISACHIO و CIEL/AZURE برقرار می گردد، بدین صورت است که باید هر دو دستگاه نزدیک به هم و مقابل روی شما قرار گیرند. بهتر است که دستگاه اصلی را در زاویه قرار دهید که به راحتی بتوانید نتیجه حاصل از آزمایش را بر روی دستگاه مشاهده کنید

تستر gemologis

دستگاه PISTACHIO به گونه ای طراحی گشته که نمونه های متفاوتی از سنگ های قیمتی را به نمایش می گذارد. زمانیکه قلم را بر روی سنگی قرار می دهید، عقربه دستگاه حرکت کرده و بر روی نام گوهری که از نظر حرارتی بسیار شبیه به سنگ مورد آزمایش شما است، به عنوان مثال جید، اسپینل، کریسوبریل، کوارتز، سیترین و آماتیست می ایستد.

بهترین نتیجه

از تداخل یا جلوگیری کردن انتقال امواج مادون قرمز بین دو دستگاه خودداری نمایید.

هر دو صفحه نمایش در دو دستگاه باید مقابل یکدیگر و در یک راستا باشند.

تستر gemologis
تستر gemologis

حد اکثر فاصله بین دو دستگاه تنها یک متر باشد.

در صورتی که سنگ قیمتی شما کوچک بوده و قلم آزمایشی شما به مدت زیادی بر روی سنگ کوچک قرار بگیرد، نتیجه مطلوب و درستی را به شما نمی دهد. زمانی بهترین نتیجه در مورد سنگ های کوچک (گوهری کمتر از 10 سوت) حاصل می شود که اجازه دهید گوهر شما میزانی خنک گردد. (زیرا قلم آزمایش، حرارتی از خود نشان داده که اگر قلم را به مدت زیاد بر روی گوهر قرار دهید گوهر شما داغ گشته و نتیجه درستی را حاصل نمی کند.)

اگر باتری در حال تمام شدن باشد، دستگاه PISTACHIO به صورت خودکار خاموش می گردد بنابراین نمی توانید نتیجه آزمایش را بر روی دستگاه  مشاهده نمایید. در این صورت باید باتری دستگاه را تعویض نمایید.

تستر gemologis اگر در شرایط دقیق و کامل آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد، نتیجه بهتری را به شما می دهد. به هر حال این تستر برای یک گوهرشناس به عنوان حکم قطعی در باره یک سنگ به شمار نمی آید. هر نتیجه ای که این تستر نشان دهد، گوهر باید با روش های دیگر آزمایش شود تا شناسایی دقیق و کاملی از آن ارائه گردد.

هیچ گاه باتری های خالی را درون دستگاه رها نکنید، زیرا در اثر سولفاته شدن باتری ها، دستگاه خراب می گردد. اگر تصمیم دارید که مدتی از دستگاه استفاده نکنید، بهتر است که باتری ها را از تستر در بیاورید.

نکته مهم

تنظیم تستر: این دستگاه در کارخانه مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد، بنابراین تنظیم مجدد آن توسط فرد لزومی ندارد. پس توجه به این نکته ضروری است که اگر خود شخص دستگاه را تنظیم کرده و در این فرآیند مشکل و خرابی ایجاد شود دیگر دستگاه شامل وارانتی نمی گردد. تنظیم دستگاه فقط باید توسط افراد کاردان انجام شود.

تجارت سنگ های قیمتی در ایران
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *