شهریور: برج سنبله

هنگامیکه که خورشید در جایگاه دوازدهم  قرار گیرد، ستاره حاکم بر متولدین شهریور ماه می گردد. در این زمان متولدین هیچ گاه نباید از یاقوت سرخ به تنهایی استفاده نمایند. زیرا ممکن است با مشکل و دردسر مواجه شوند.

زمانیکه ماه در جایگاه یازدهم قرار می گیردف متولدین برج سنبله بهتر است که از مروارید استفاده نمایند. زیرا این گوهر زیبا برای متولدین رشد، عزت، مقام و خوشحالی را به ارمغان می آورد.

اگر در ماه شهریور، مریخ در جایگاه سوم و هشتم قرار گیرد، سیاره حاکم در منظومه شمسی می شود. در این زمان متولدین نباید از مرجان استفاده نمایند.

شهریور: برج سنبله

زمانیکه سیاره عطارد در جایگاه دهم قرار گیرد، در این صورت متولدین برج سنبله بهتر است که از زمرد استفاده نمایند. زیرا این گوهر در این زمان از سلامتی آنها محافظت کرده و سبب طول عمر در آنها می شود. بنابراین خیلی خوب است که هر روز  متولدین این ماه سنگ زمرد را به همراه داشته باشند.

در برج سنبله اگر مشتری در جایگاه چهارم و هفتم قرار گیرد، سیاره حاکم بر این ماه می شود. بنابراین اگر مشتری در این دو جایگاه یا در منزلگاه دوم، پنجم، نهم و یازدهم قرار گیرد بهتر است که متولدین شهریور ماه از یاقوت کبود زرد رنگ به تنهایی استفاده نمایند. این گوهر در این زمان سبب می گردد که سطح خوشنودی، دانش، اعتبار اجتماعی و سلامتی افزایش یابد.

زمانیکه سیاره ونوس در جایگاه دوم و نهم قرار گیرد، سیاره حاکم برای متولدین برج سنبله به حساب می آید. در این زمان بسیار مناسب است که شخص از الماس استفاده نماید. استفاده از این گوهر باعث شادی بسیار زیاد در فرد گشته و سبب موفق روز افزون برای شخص می گردد.

زمانیکه زحل در منزل پنجم و ششم قرار گرفته و سیاره حاکم شود، برای فرد خوش یمن نیست. بهتر است که در این زمان فرد از یاقوت های کبود استفاده نکند.

منبع مقاله:

سایت gemstonebuzz

سیترین
یاقوت کبود بهبود سازی نشده
حجرالدم
0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *