طیف سنج

اسپکتروسکوپ OPL

طيف سنج دستگاهي است که در علوم مختلف از جمله فيزيک و شيمي استفاده مي شود ولي کاربرد مدنظر ما در اين مقاله،چگونگي استفاده از طيف سنج در علم گوهرشناسي است . به وسيله طيف سنج مي توان نورهايي که توسط سنگ هاي قيمتي جذب مي شوند، تشخيص داد. مواد شفاف بخش هايي از طيف الکترومغناطيسي را جذب کرده و اگر بخش جذب نشده جز نورهاي مرئي باشد رنگ ماده را نشان مي دهد.

همانطور که مي دانيد نور سفيد (نور خورشيد) تمام طيف رنگي را شامل مي شود. هنگامي که يک گوهر با طيف سنج ديده شود، بخش هايي از نور سفيد که توسط گوهر جذب مي شود به شکل خط هايي سياه در طيف رنگي به نظر مي رسد. بنابراين ترکيب آن رنگ هايي که باقي مي مانند رنگ گوهر را نشان مي دهد.

در گوهرشناسي از دو نوع طيف سنج استفاده مي شود.

  1. طيف سنج توري پراش (Diffraction grating spectroscope)اين طيف سنج بر اساس مبحث پراش در موج هاي الکترومغناطيسي کار مي کند.
  2. طيف سنج منشوري ( Prism spectroscope)اين طيف سنج با استفاده از چند منشور ساخته مي شود.

با مقايسه طيف بدست آمده از طيف سنج با نمونه هاي استاندارد مي توان به ماهيت سنگ پي برد. البته شايان ذکر است که موارد زيادي در طيف يک ماده تاثيرگذارند از جمله مي توان به محل پيدايش، رنگ و البته وجود ناخالصي ها اشاره کرد. در ادامه چند نمونه طيف از گوهر هاي معروف را مشاهده خواهيد.

ياقوت کبود (Blue Sapphire)

ياقوت کبود (Blue Sapphire)

ياقوت سرخ (Ruby)

ياقوت سرخ (Ruby)

زمرد (Emerald)

زمرد (Emerald)