دستبند ها

دستبند ها در صنعت جواهرسازی

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳/توسط admin
توپاز - گرما دهی

بهبود دهی سنگ های قیمتی – گرما دهی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳/توسط admin
زمرد - پر کردن منافذ و شکاف ها

بهبود سازی سنگ های قیمتی – پر کردن منافذ و شکاف ها

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳/توسط admin
کلسدونی - رنگ دهی

روش بهبود دهی سنگ قیمتی – رنگ دهی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳/توسط admin
خواص فیروزه

خواص فیروزه

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۳/توسط admin
تانزانایت - پوشش سطحی

بهبود سازی سنگ های قیمتی – پوشش سطحی

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۳/توسط admin
بهبود سازی سنگ های قیمتی – روش سفید سازی

بهبود سازی سنگ های قیمتی – روش سفید سازی

فروردین ۳۱, ۱۳۹۳/توسط admin
فیروزه های طبیعی، مصنوعی و بهسازی شده

روش های تشخیص فیروزه

فروردین ۲۸, ۱۳۹۳/توسط admin
آندالوزیت

چند رنگی

فروردین ۲۶, ۱۳۹۳/توسط admin
علم گوهر شناسی

علم گوهر شناسی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۳/توسط admin
کهربای سیاه

کهربای سیاه

فروردین ۲۴, ۱۳۹۳/توسط admin
تراش فیروزه

تراش فیروزه

فروردین ۲۳, ۱۳۹۳/توسط admin
تستر الماس

تستر الماس

فروردین ۲۱, ۱۳۹۳/توسط admin
آندالوزیت

آندالوزیت

فروردین ۲۰, ۱۳۹۳/توسط admin
فیروزه های طبیعی، مصنوعی و بهسازی شده

فیروزه های طبیعی، مصنوعی و بهسازی شده

فروردین ۱۸, ۱۳۹۳/توسط admin
معادن فیروزه در ایران

معادن فیروزه در ایران

فروردین ۱۷, ۱۳۹۳/توسط admin
چگونگی شکل گیری فیروزه

چگونگی شکل گیری فیروزه

اسفند ۲۸, ۱۳۹۲/توسط admin
مشخصات ظاهری و خواص فیزیکی فیروزه

مشخصات ظاهری و خواص فیزیکی فیروزه

اسفند ۲۷, ۱۳۹۲/توسط admin
قالب وردپرس خرید هاست