مقدمه بر سنگ درمانی

مقدمه بر سنگ درمانی

دانش ارتعاشات شفابخش و نیروی سنگ های قیمتی و کریستال ها قدمت دیرینه دارد. در طول تاریخ، همواره بشر برای شناخت سنگ ها و روش استفاده از آن ها آزمایشات زیادی را انجام داده است. در قرن هشتم میلادی، سنت هیلدگارد بنژان توانست بسیاری از بیماری ها را با کمک سنگ های با ارزش درمان کند. امروزه با پیشرفت علوم و کسب اطلاعات بیشتر در مورد سنگ ها و روش استفاده از این نیروها، و نیز با استفاده از ارتعاشات درخشان و منحصر به فرد هر سنگ، می توان این خاصیت بالقوه را به یک ویژگی بالفعل تبدیل نمود.

مقدمه بر سنگ درمانی

پر واضح است که نمی توان سنگ درمانی را جایگزین مناسبی برای علم پزشکی دانست اما در حقیقت سنگ ها می توانند با ایجاد حالت تناوبی در مراقبت های پزشکی، مکمل مناسبی در این نوع درمان ها باشند.

در سال های اخیر با توجه به روند رو به رشد آلودگی های زیست محیطی و نیز پیدایش بیماری های جدید، علم پزشکی به سمت داروها و درمان های طبیعی روی آورده است تا هر چه بیشتر تاثیرات مواد شیمیایی داروهای ترکیبی را کاهش دهد. درمان به وسیله ی گیاهان دارویی و رواج طب سنتی خود نشانه ای از این روند روبه رشد می باشد. در همین راستا، از دیگر روش های مناسب برای درمان های طبیعی، استفاده از سنگ ها و کانی های مختلف است.

برخی از انواع بیماری ها به سبب انسداد انرژی در بدن ماست که سنگ ها می توانند این نیروها را از بین ببرند و انرژی حیات را با آرامش و به طور منظم در ما جاری کنند. اهمیت این امر آن جایی است که استفاده از انواع سنگ های قیمتی در جواهرات و زیورآلات قدیمی به منظور اهداف درمانی بوده و بعد ها به جهت استفاده ی نادرست و ارزیابی های غلط، سنگ ها جنبه ی درمانی خود را از دست داده و جنبه ی زیبایی و هنری به خود گرفته اند.

ساختار کامل اتمی سنگ ها، آن ها را برای انتقال انرژی خود توانمند ساخته است. از این رو، همه ی موجودات قادراند که در هر سطحی از انرژی درونی سنگ ها استفاده نمایند.

اولین تاثیر سنگ ها بر سطح بدن و بر ساختار های ظریف و حساس است و مداومت در استفاده از سنگ ها تاثیرات آن را عمیق تر می گرداند. همچنین سنگ ها برای درمان بیماری هایی که بر اثر ناهماهنگی در بدن ایجاد شده اند، بر بدن و روح تمرکز می کنند. انرژی هماهنگ این سنگ هاست که تاثیر این ناهماهنگی ها را از بین می برد. همچنین انتقال ارتعاشات منظم سبب می شود که ارتعاشات متغیر حوزه ی بدن، به تعادل و ثبات برسند و در نتیجه بهبودی حاصل می شود.

همواره باید به این نکته توجه داشت که باور به توانایی برای غلبه بر بیماری های مهلک می تواند در روند بهبود بسیار موثر باشد و با تصوری مثبت از زندگی، می توانیم احتمال ابتلا به بیماری را در خود کاهش دهیم.