هزینه و زمان بندی دوره اصول و ارزیابی سنگ های رنگی

دنیای گوهرها دنیای زیبا، رنگارنگ و سرشار از کانی های ارزشمندی است که هریک در شرایط خاص زمین شناسی بوجود می آیند و به دلیل کمیابی و زیبایی هواداران فراوانی دارند.

علم گوهر شناسی دانشی است که توسط آن می توان گوهرهای طبیعی را تشخیص داده و آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین با کمک این علم می توان از یافته های جدیدی که قابلیت عرضه شدن به عنوان گوهر را دارند، استفاده کرد. این علم در بین صاحبان فن و دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شرکت آرگو با داشتن اساتید مجرب و تجهیزات گوهرشناسی پیشرفته، دوره های گوهرشناسی با روش تدریس  GIA امریکا برگزار می نماید.

در این قسمت اقدام به معرفی دوره های آموزشی گوهر شناسی در شاخه سنگ های قیمتی رنگی کرده ایم. افزون بر اینکه با معرفی هر دوره، هزینه ثبت نام در کلاس های گوهرشناسی را نیز بیان نموده ایم.

سنگ های رنگی

طول دوره
اصول و مبانی شناخت سنگ های قیمتی 14.000.000 ریال36 ساعت

(12جلسه)

ارزیابی و تعیین هویت سنگ های قیمتی  18.000.000 ریال84 ساعت

(28جلسه)

ارزیابی و تعیین هویت سنگ های مصنوعی 16.000.000 ریال45 ساعت

(15جلسه)