هزینه و زمان بندی دوره تراش فانتزی

تراش کابوشن

تراش فانتزی

به تراش و جلا دادن سنگ های قیمتی به صورت غیر منظم و با ابتکار و ذوق غیر هندسی، تراش فانتزی گفته می شود. شرکت آرگو، در زمینه ی آموزش تراش فانتزی، دوره ی حرفه ای به صورت خصوصی برگزار می نماید. کلاس های تراش فانتزی این موسسه تحت استاندارد آمریکا و اروپا با استفاده از اساتیدی که در این زمینه مهارتشان چشمگیر است، تدریس می گردد تا هنرجویان ضمن یادگیری اصول تراش فانتزی با پیشرفته ترین روش های روز دنیا، توانایی و تخصص لازم جهت اشتغال در مراکز صنعتی و تجاری را داشته باشند.

دوره فانتزی: 15٬500٬000 ریال

طول دوره

تراش انواع نگین‌های تختکابوشن (دامله)

اشک، قلب و گل

هم تراشی مقدماتی

45 ساعت
(15جلسه)