هزینه و زمان بندی دوره اصول و ارزیابی الماس

دنیای گوهرها دنیای زیبا، رنگارنگ و سرشار از کانی های ارزشمندی است که هریک در شرایط خاص زمین شناسی بوجود می آیند و به دلیل کمیابی و زیبایی هواداران فراوانی دارند.

علم گوهر شناسی دانشی است که توسط آن می توان گوهرهای طبیعی را تشخیص داده و آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین با کمک این علم می توان از یافته های جدیدی که قابلیت عرضه شدن به عنوان گوهر را دارند، استفاده کرد. این علم در بین صاحبان فن و دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شرکت آرگو با داشتن اساتید مجرب و تجهیزات گوهرشناسی پیشرفته، دوره های گوهرشناسی با روش تدریس  GIA امریکا برگزار می نماید.

در این قسمت اقدام به معرفی دوره های آموزشی گوهر شناسی در شاخه الماس کرده ایم. افزون بر اینکه با معرفی هر دوره، هزینه ثبت نام در کلاس های گوهرشناسی را نیز بیان نموده ایم.

الماس

اصول و مبانی شناخت الماس ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۰ ساعت
  • معرفی انواع خانواده های الماس
  • معرفی انواع دستگاه های شناخت الماس
آزمایشگاه درجه بندی الماس ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰ ساعت
  • آموزش کار با انواع دستگاه های الماس شناسی
  • تعیین هویت و ارزیابی الماس