هزینه و زمان بندی دوره تراش فست

هزینه و زمان بندی دوره تراش فست

دوره تراش مهندسی (فَسِت)

به تراش و جلادادن سنگ های قیمتی که – به صورت منظم و براساس جداول مشخصی که از قواعد هندسی الهام گرفته و تنظیم شده است، تراش مهندسی یا تراش فست گویند. این کلاس ها در 2 دوره تراش فست یک و تراش فست دو به مشتاقان آموزش داده می شود. شرکت آرگو این افتخار را دارد که از پیشگامان آموزش زاویه تراشی حرفه ای در ایران با استاندار روز دنیا باشد و به هنرجویان مدرک رسمی و معتبر اهدا نماید

تراش مهندسی ۱: ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزش تراش برلیان تولکفسکیآموزش تراش باگت

آموزش تراش زمرد

آموزش تراش فنسی

آموزش تراش بیضی

54 ساعت

(18جلسه)

تراش مهندسی ۲: ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزش تراش اشکآموزش تراش قلب

آموزش تراش مارکیز

آموزش تراش کاوشن

آموزش تراش پرنسسی

60 ساعت

(20جلسه)