چلسی فیلتر

چلسی فیلتر

اگر با استفاده از چلسي فيلتر (Chelsea filter) به برخي از سنگ هاي قيمتي نگاه کنيد آنها را به رنگ ديگري مي بينيد. اين تغيير رنگ مي تواند به شناخت گوهر کمک کند. از اين روش ميتوان براي تشخيص یاقوت سرخ، گارنت (البته نه تمام گارنت ها) و زمرد از شيشه استفاده کرد. همچنين با استفاده از فيلتر چلسي مي توان بسياري از سنگ هاي مصنوعي از جمله کبالت آبي شيشه اي را از گوهرهاي آبي رنگ طبيعي تشخيص داد.

اما تمام تست کنندگان جواهر بايد توجه داشته باشند در طبيعت فرمول استانداردي براي توليد سنگ هاي قيمتي نبوده و نوع هاي مختلف هميشه وجود دارند.

تاريخچه چلسی فیلتر

فيلتر چلسي در سال 1934 ميلادي در آزمايشگاه سنگ هاي قيمتي، اتاق بازرگاني و صنايع لندن اختراع شد. اين ابزار گوهرشناسي با همکاري دانشجويان کالج علم و صنعت چلسي براي انجمن گوهرشناسي بريتانيا ابداع شد. اين فيلتر تنها اجازه عبور دو ناحيه از طول موج را مي دهد، تنها ناحيه قرمز پررنگ با طول موج 690 نانومتر و ناحيه اي بين زرد و سبز با طول موج حدود 570 نانومتر از اين فيلتر عبور مي کنند. با استفاده از اين ويژگي خاص مي توان بسياري از گوهر هاي اصل را از مصنوعي شناخت. البته در سال 1940 زمرد مصنوعي براي اهداف تجاري عرضه شد که با استفاده از فيلتر چلسي نمي توان آن را تشخيص داد ولي هنوز اين وسيله جواهرشناسي براي بسياري از گوهر ها از جمله کبالت آبي استفاده دارد.

چگونه از فيلتر چلسي استفاده کنيم

چلسی فیلتر

فيلتر را به اندازه 2.5 تا 5 سانتيمتر از چشمانتان دور نگاه داريد و نور شديدي روي سنگ بتابانيد تا روشن شود. در اين حالت ممکن است گوهر را در رنگ متفاوتي ببينيد. البته توجه داشته باشيد که نيازي نيست فيلتر را به سنگ نزديک کنيد، شما مي توانيد سنگ را حتي از درون ويترين در صورتي که با نور قوي روشن شده باشد، مورد بررسي قرار دهيد.

روش کارکرد چلسی فیلتر

نور سفيد حاوي تمام رنگ هاي رنگين کمان (طيف رنگي) است. از لحاظ تکنيکي رنگ هاي قرمز، زرد، سبز، آبي، نورهايي با طول موج بلند شناخته مي شوند. سنگ قيمتي طول موج خاص را جذب مي کند و به باقي طول موج ها اجازه مي دهد به چشم برسند. به طور مثال زمرد طول موج هاي زرد و سبز را جذب مي کند و در نتيجه فيلتر چلسي تمام رنگ ها به جز قرمز تيره، زرد و سبز را دريافت مي نمايد و تنها رنگ قزمز است که از فيلتر عبور مي کند.

براي تهيه تمامي ابزارها و دستگاهاي گوهرشناسی و جواهرتراشي مي توانيد به شرکت آرگو مراجعه کنيد.