آموزش گوهرشناسی

دنیای گوهرها دنیای زیبا، رنگارنگ و سرشار از کانی های ارزشمندی است که هریک در شرایط خاص زمین شناسی بوجود می آیند و به دلیل کمیابی و زیبایی هواداران فراوانی دارند.

علم گوهر شناسی دانشی است که توسط آن می توان گوهرهای طبیعی را تشخیص داده و آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین با کمک این علم می توان از یافته های جدیدی که قابلیت عرضه شدن به عنوان گوهر را دارند، استفاده کرد. این علم در بین صاحبان فن و دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شرکت آرگو با داشتن اساتید مجرب و تجهیزات گوهرشناسی پیشرفته، دوره های گوهرشناسی با روش تدریس  GIA امریکا برگزار می نماید.

کلاس های آموزش گوهرشناسی شرکت آریان گوهر رخشان در دو رشته زیر برگزار می گردد:

هزینه زمان بندی دوره ارزیابی سنگ های رنگی

هزینه و زمان بندی دوره اصول و ارزیابی سنگ های رنگی