آموزش گوهر تراشی

معرفی آموزش گوهر تراشی

در این بخش شما را با سرفصل های آموزشی گوهرتراشی، زمان بندی دوره ها و هزینه آموزش گوهرتراشی بیشتر آشنا می کنیم.

این دوره ها شامل:

کلاس های تراش فانتزی یا دامله تراشی.

کلاس های آموزشی تراش فست یا زاویه تراشی و یا تراش مهندسی.

و دوره های آموزشی تراش هنری یا کاروینگ و یا برجسته تراشی می باشد.

شما می توانید جهت کسب اطلاع بیشتر یا ثبت نام در هر کدام از دوره ها با ما تماس بگیرید.

 

 

با کلیک بر روی هر عنوان می توانید با جزئیات این دوره های آموزشی بیشتر آشنا شوید.