بزرگترین یاقوت کبود ستاره ای

یاقوت کبود عظیم یافت شده در مزارع پیاز سریلانکا

بوتسووانا منطقه ای با الماس های عظیم

بوتسووانا منطقه ای با الماس های عظیم