بزرگترین یاقوت کبود ستاره ای

یاقوت کبود عظیم یافت شده در مزارع پیاز سریلانکا

بوتسووانا منطقه ای با الماس های عظیم

بوتسووانا منطقه ای با الماس های عظیم

معدن دیاویک کانادا، دوستدار محیط زیست

معدن دیاویک کانادا، دوستدار محیط زیست

انگشتر با اپال سیاه استرالیا

اپال های استرالیا، مکزیک و اتیوپی