دستگاه‌های تراش فانتزی سنگ های قیمتی

محصولات این بخش در زمینه تراش متنوع بوده و بخش اعظمی از مدل ها و طرح های سنتی و هنری در این غالب قرار می گیرد. این رشته از دیرباز در ایران مرسوم و استادکاران بسیاری را نیز به خود دیده است که با حداقل امکانات خالق آثار گران سنگی بوده اند. شرکت آرگو در راستای اهداف بلند مدت خود توانسته است بهترین انواع دستگاه های تراش فانتزی را در اختیار این صنعت بزرگ قرار دهد تا با تسهیل کار تراش بتوان آثاری ارزشمند و نفیسی را خلق نمود.