دستگاه های صنعتی سنگ های قیمتی

دستگاه های صنعتی سنگ های قیمتی، حاصل ابداع خارق العاده مهندسان شرکت آریان گوهر رخشان می باشد. شرکت آرگو این افتخار را دارد که در کنار واردات دستگاه های بزرگ صنعتی در زمینه گوهرتراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از کشورهای صاحب سبک و صاحب نام این حرفه، اقدام به ساخت دستگاه های صنعتی سنگ های قیمتی بسیار پیشرفته در این زمینه کند. دستگاه های صنعتی ساخت شرکت آریان گوهر رخشان بی شک و بدون اغراق منحصر به فرد در تمامی خاور میانه و آسیا می باشد. دستگاه مهره زن، سوراخ کن، دستگاه برش صنعتی سنگ های قیمتی، دستگاه های سایز زن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک از دستاوردهای شرکت آریان گوهر رخشان می باشد. این شرکت افتخار تجهیز بسیاری از کارگاه های سراسر ایران را با دستگاه های صنعتی منحصر به فرد خود دارد.