دستگاه های پولیش

پولیش کردن در حقیقت آخرین مرحله هر نوع تراشی است. (تراش فانتزی، تراش فست و تراش کاروینگ) دستگاه های مجهز و پیشرفته در این زمینه می تواند هنرمند حکاک یا تراش کار را به خوبی و درستی یاری رساند. شرکت آرگو این افتخار را دارد تا مجهزترین دستگاه های پولیش داخلی و خارجی را با کیفیت بسیار مناسب در اختیار علاقه مندان این هنر صنعت قرار دهد.