دستگاه های برش سنگ قیمتی

اولین و حساس ترین مرحله در کارگاه گوهرتراشی برش اولیه سنگ است که اگر از دستگاه های دقیق، با کمترین میزان لرزش استفاده نشود علاوه بر از بین رفتن بخش اعظمی از سنگ، ترک های بسیار نازکی در آن به وجود می آید که ارزش سنگ را بسیار کاهش داده و یا حتی در مواردی باعث بی ارزش شدن آن می شود.