در این قسمت شما با انواع دستگاه های روز دنیا در زمینه گوهر تراشی و گوهرشناسی آشنا می شود.

لازم به ذکر است که می توانید با کلیک بر روی هر عکس، وارد صفحه تازه ای شده و مشخصات و اطلاعات فنی دستگاه ها را مطالعه نمایید.

همچنین به منظور تهیه دستگاه ها و یا اطلاع بیشتر از جزئیات فنی، با ما تماس بگیرید.