لوازم جانبی گوهرشناسی

شرکت آرگو با توجه به نیاز بازار، انواع لوازم مصرفی و جانبی که برای تسهیل روند شناسایی سنگ های قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. این لوازم شامل تولیدات داخلی و نیز محصولات کشورهای امریکایی و آسیایی است. لوازم جانبی اگرچه گوهرشناس به به صورت مستقیم در روند شناسایی سنگ های قیمتی یاری نمی کنند، اما با در اختیار داشتن این وسایل می توان به روند تشخیص سنگ های قیمتی سهولت بخشید. این لوازم می توان شامل دستمال برای پاک کردن گوهر، کیف های مخصوص حمل جواهرات، جعبه های سنگ و سرتاس باشد.