اسپکتروسکوپ WJT

اسپکتروسکوپ WJT

اسپکتروسکوپ یکی از اصلی ترین تجهیزات گوهرشناسی به شمار می آید.

توسط اسپکتروسکوپ می توان با طول موج های مختلف ماهیت رنگی سنگ های قیمتی گوناگون را به دست آورد.

توسط این دستگاه می توان انواع سنگ های طبیعی را از نمونه های مشابه و یا حتی مصنوعی تشخیص داد.

اسپکتروسکوپ WJT با طول موج بلند بسیار در این زمینه کمک رسان است.

همچنین این دستگاه خاصیت تنظیم نور ورودی و مقیاس اندازه گیری را نیز داشته و از نمونه های مشابه خود دقیق تر است.

ساخت

شرکت WJT تایلند