تستر Presidium

تستر Presidium

تستر یکی از تجهیزات بسیار مهم در حرفه گوهرشناسی به شمار می آید.

این وسیله بسیار کار آمد، گوهر شناس را در تشخیص الماس یاری می رساند.

برای کار با تستر Presidium سنگ باید تراش خورده بوده و از ابعاد مشخصی بیشتر نباشد.

با گذاشتن سنگ در محل مخصوص و سپس قرار دادن درب دستگاه می توان ضریب شکست (RI) سنگ را به دست آورد.

به همین منظور اسم این تستر، تستر رفرکتیو است.

ساخت

شرکت Presidium سنگاپور