1
2
3
جعبه ابزار
1

طول 30 سانتی متر

2

عرض 11/5 سانتی متر

3

ارتفاع 17/5 سانتی متر

جعبه ابزار

جعبه ابزار یکی از تجهیزات جانبی گوهرتراشی است.

این جعبه به همراه پک  دستگاه های فانتزی به مشتریان عرضه می گردد.

در این جعبه ها تمامی تجهیزات جانبی دستگاه فانتزی قرار می گیرد.

ابعاد

30×11/5×17/5

ساخت

شرکت مهر ایران