1
2
خاک اخرا
1

ضخامت 2/5 سانتی متر

2

قطر 8 سانتی متر

خاک اخرا

خاک اخرا یکی از لوازم جانبی دستگاه های گوهر تراشی می باشد.

این وسیله را می توان بر روی دستگاه های تراش فانتزی نصب کرد.

خاک اخرا به منظور پولیش سنگ های قیمتی استفاده می شود.

بهترین سنگی که می توان با این خاک صیقل داد، فیروزه است.

قطر

8 سانتی متر

ضخامت

2/5 سانتی متر

ساخت

ایران