دستگاه یو وی WJT

دستگاه یو وی WJT

دستگاه یو وی یکی از تجهیزات مفید در عرصه گوهرشناسی به شمار می آید.

توسط دستگاه یو وی WJT می توان میزان وجود نور ماوراء بنفش را در سنگ های گوناگونی که خاصیت جذب این نور را از محیط اطراف خود دارند، ارزیابی کرد.

در نتیجه به کمک این دستگاه می توان به شناسایی گوهر رسید.

ساخت

شرکت WJT تایلند