1
دیسک برش کوچک
1

13/5 سانتی متر

دیسک برش کوچک

این دیسک یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهرتراشی می باشد.

دیسک برش کوجک را بر روی دستگاه برش نصب می نمایند.

از این دیسک به منظور بریدن سنگ ها استفاده می کنند.

این دیسک در اندازه های مختلف است.

قطر

13/5 سانتی متر

ساخت

شرکت diamond چین