1
2
3
4
5
رفرکتومتر gemology
1

رفرکتومتر

2

مایع مخصوص

3

چراغ قوه

4

پنس

5

دستمال مخصوص

رفرکتومتر gemology

رفرکتومتر یکی از تجهیزات مهم در علم گوهرشناسی به شمار می آید.

از آنجایی که هر ماده در طبیعت ضریب شکست منحصر به فرد دارد بنابراین وجود دستگاهی برای اندازه گیری این مقیاس سبب می شود تا نوع گوهر شناسایی گردد.

با استفاده از رفرکتومتر gemolgoy می توان ضریب شکست را در سنگ ها اندازه گیری کرد.

دستیابی به ضریب شکست یکی از کاربردی ترین روش ها برای شناسایی گوهر است.

در این ست مایع مخصوص رفرکتومتر، پنس مخصوص نگهداری سنگ، دستمال نرم مخصوص پاک کردن سنگ و فیلتر، چراغ قوه وجود دارد.

ساخت

شرکت gemology امریکا