1
سگمنت 8 اینچ
1

قطر: 20 سانتی متر (8اینچ)

سگمنت 8 اینچ

سگمنت یکی از تجهیزات جانبی و مهم دستگاه های گوهرتراشی است.

سگمنت 8 اینچ بر روی دستگاه های فست قابل نصب است.

از سگمنت برای تراش سنگ های قیمتی استفاده می کنند.

سگمنت با درجه های گوناگون زبری موجود است.

سخت

60 تا 260

متوسط

320 تا 480

نرم

600 تا 1200

خیلی نرم

1500 تا 2500

ساخت

کشور چین