ظرف جواهر

ظرف جواهر

این سینی یکی از تجهیزات جانبی عرصه گوهر شناسی به شمار می آید.

داخل این سینی تعدادی ظرف مخصوص قرار دادن سنگ های قیمتی به صورت تکی وجود دارد.

ظروف به گونه ای طراحی شده اند که درب آنها کاملا محکم شده به همین جهت از افتادن سنگ جلوگیری می شود.

همچنین داخل ظروف پارچه نرمی قرار گرفته تا گوهرها بر اثر جابه جایی آسیبی نبینند.

تعداد ظروف

24 عدد