لوپ پایه دار

لوپ پایه دار

لوپ پایه دار یکی از تجهیزات مفید در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی است.

توسط این دستگاه می توان ناخالصی ها و شکست های موجود در گوهر ها را نظاره کرد.

وجود ناخالصی ها و دیدن آنها یکی از راه هایی است که گوهر شناس را در شناسایی سنگ قیمتی یاری می رساند.

این لوپ یکی از بهترین تجهیزات برای بزرگنمایی الماس است زیرا الماس به راحتی در زیر پایه های این لوپ قرار می گیرد.

قدرت بزرگنمایی این وسیله 10x می باشد.

ساخت

شرکت WJT تایلند