1
2
لوپ چراغ قوه دار
1

لوپ (ذره بین)

2

چراغ قوه

لوپ چراغ قوه دار

لوپ یکی از تجهیزات مفید در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی است.

توسط این دستگاه می توان ناخالصی ها و شکست های موجود در گوهر ها را نظاره کرد.

وجود ناخالصی ها و دیدن آنها یکی از راه هایی است که گوهر شناس را در شناسایی سنگ قیمتی یاری می رساند.

لوپ چراغ قوه دار دارای یک عدد چراغ قوه است که این چراغ قوه با منبع نوری که در انتهای ذره بین ایجاد می کند سبب می شود تا گوهر بر روی ذره بین بهتر دیده شود.