لوپ Rubin

لوپ Rubin

لوپ Rubin یکی از تجهیزات مفید در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی است.
توسط این دستگاه می توان ناخالصی ها و شکست های موجود در گوهر ها را نظاره کرد.
وجود ناخالصی ها و دیدن آنها یکی از راه هایی است که گوهر شناس را در شناسایی سنگ قیمتی یاری می رساند.
میزان بزرگنمایی این لوپ 10X یا 20.5 میلی متر است.