لوپ WJT

لوپ WJT

لوپ WJT یکی از تجهیزات مفید در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی است.

توسط این دستگاه می توان ناخالصی ها و شکست های موجود در گوهر ها را نظاره کرد.

وجود ناخالصی ها و دیدن آنها یکی از راه هایی است که گوهر شناس را در شناسایی سنگ قیمتی یاری می رساند.

قدرت بزرگنمایی این لوپ 10X و 18 میلی متر است.

ساخت

شرکت WJT تایلند