مقیاس سنج الماس

مقیاس سنج الماس

مقیاس سنج الماس جزو وسایل تکمیلی حرفه گوهر شناسی به حساب می آید.

از این وسیله برای تشخیص اندازه الماس های گوناگون استفاده می کنند.

مزیتی که این وسیله سنجش دارد این است که الماس در هر کدام از مقیاس ها که قرار بگیرد، فرد می تواند به وزن تقریبی الماس نیز پی ببرد.