1
2
نمد سایز کوچک
1

ضخامت 2 سانتی متر

2

قطر 3 سانتی متر

نمد سایز کوچک

نمد وسیله ایست که برای پولیش سنگ های قیمتی به همراه پودر الماس به کار می رود.

این وسیله یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهر تراشی است.

نمد را بر روی دستگاه فانتزی نصب می کنند.

با این وسیله می توان تمامی سنگ ها را پولیش داد.

قطر

3 سانتی متر

ضخامت

2 سانتی متر

ساخت

ایران