1
پد سنباده برچسبی بزرگ
1

قطر 12/5 سانتی متر

پد سنباده برچسبی بزرگ

پد سنباده برچسبی یکی از تجهیزات اصلی گوهرتراشی می باشد.

این وسیله بر روی دستگاه تراش فانتزی نصب می گردد.

پد سنباده برچسبی وسیله ای مناسب برای صیقل دادن سنگ های قیمتی است.

انواع درجه های سنباده را می توان به این پد چسباند.

قطر

12/5 سانتی متر

ساخت

چین