1
پنس قفل شونده
1

قفل

پنس قفل شونده

پنس یکی از تجهیزات پر کاربرد در عرصه گوهر شناسی به حساب می آید.

با کمک پنس می توان به راحتی گوهرهای ریز را در زیر میکروسکوپ یا لوپ مشاهده کرد.

حتی این وسیله می تواند گوهرشناس را در امر جابه جایی سنگ های ریز به خصوص الماس یاری دهد.

مزیت ویژه ای که این پنس قفل شونده دارد این است که چنگک ها را می توان متناسب با اندازه گوهر قفل کرد.

ساخت

سوئیس