پودر کرم

پودر کرم

این پودر یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهر تراشی است.

این پودر را هنگام تراش فانتزی مورد استفاده قرار می دهند.

پودر کرم را با آب مخلوط کرده و محلول خمیر مانند را بر روی دیسک پولش می مالند.

از این پودر به منظور پولیش کردن تمامی سنگ های قیمتی استفاده می شود.

ساخت

کشور آلمان