کولیس دیجیتال

کولیس دیجیتال

کولیس یکی از تجهیزات تکمیلی گوهر شناسی به شمار می آید.

با کولیس می توان اندازه میلی متری گوهرها را به دست آورد.

در کولیس دیجیتال دیگر نیازی به آموزش خواندن کولیس وجود ندارد.

تنها کافیست که کولیس را روشن کرده سپس دکمه zero را زده، پس از آن گیره را باز کرده و سنگ را در میان گیره قرار دهید. خود دستگاه به شما اندازه دقیق گوهر را نشان می دهد.

این نوع کولیس به دلیل دیجیتال بودن بسیار دقیق است.

ساخت

شرکت WJT تایلند